Wonen met begeleiding

Wij bieden zorg aan volwassenen met psychosociale problemen en volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Wij hebben een (woon) locatie met 24-uurs begeleiding, een locatie begeleid wonen en we bieden ambulante ondersteuning.

Bereikbaarheid 

Twenty4 Wonen is tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer 06-24118898

Wat is het doel van Twenty4 Wonen

Het leven zoveel mogelijk normaliseren, het bieden van kansen en perspectief en de bewoners weer in staat te stellen zich op eigen kracht te kunnen handhaven in de samenleving.  

 

Voor wie is de ondersteuning bedoeld?

De ondersteuning is bedoeld voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen en voor mensen die hun thuissituatie hebben verlaten vanwege veiligheidsrisico’s. De opvang is gericht op het vergroten van zelfstandigheid en eigen kracht, dus de bewoners moeten iets willen leren en open staan voor ontwikkeling.