Onze diensten

Bij onze instelling levert Twenty4 Wonen een compleet aanbod van dagelijkse diensten die iedereen helpt om een waardig en zinvol leven te leiden. 

Twenty4 Wonen biedt ondersteuning en begeleiding op het gebied van verblijf aan psychiatrische- en verstandelijk beperkte cliënten:

– Zelfstandigheid en wonen.
– Huishoudelijke ondersteuning.
– Ondersteuning aan Licht Verstandelijk Beperkte clienten.
– Hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
– Ondersteuning bij verslavingsproblematiek
– Ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen.