Contra-indicatie

Twenty4 Wonen kiest er voor om geen zorg te bieden aan clienten die in gebruik zijn en clienten die lichamelijk hulpbehoevend zijn, we verrichten dus geen verpleegkundige handelingen. Ook nemen wij geen clienten aan die veroordeeld zijn voor een zedendelict. Voor deze clienten wordt in gezamenlijkheid naar een passend alternatief gezocht.