Contra-indicatie

A. Werkwijze
Op basis van o.a. de in- en exclusiecriteria en zorgzwaarte en – complexiteit wordt beoordeeld of het zorgaanbod van Twenty4 geschikt is voor de zorgvraag van de cliënt en wordt gekeken of de cliënt passend is binnen de bestaande cliëntgroep. Op basis van de uitkomsten van de beoordeling wordt de aanvraag al dan niet geaccepteerd. Bij acceptatie van de aanvraag wordt een intakegesprek ingepland.

B. Insluitingscriteria
– Wij bieden zorg aan cliënten met een geldige PGB/WLZ indicatie op basis van ZIN.
– Cliënten die baat hebben bij 24uur zorg/begeleid wonen/ambulante zorg en/of dagbesteding in een kleinschalige setting kunnen bij Twenty4 wonen terecht.
– Belangrijk bij inclusie/insluiting is dat nieuwe cliënten in de bestaande groep passen.
– Wij bieden begeleiding aan cliënten tussen de 18 en 65 jaar, met onder andere verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, psychiatrische problematiek en/of een verslaving(verleden)

Een combinatie van problematieken is over het algemeen eerder regel dan uitzondering. Wij luisteren naar de cliënt en gaan samen op zoek naar de juiste
begeleiding hierbij.

C. Uitsluitingscriteria
Wanneer een cliënt op het moment van de aanmelding/kennismaking nog kampt met middelengebruik/verslaving, adviseren wij de cliënt om zich eerst aan te melden voor een detox opname. Mocht de cliënt hiervoor open staan dan kunnen wij na de detox opname de intakeprocedure voortzetten. Mocht de cliënt dit weigeren dan zijn wij genoodzaakt om de cliënt niet aan te nemen binnen onze organisatie. Tevens kiezen wij ervoor om geen zorg te bieden aan cliënten die lichamelijk hulpbehoevend zijn (wij verrichten dus geen verpleegkundige handelingen) en hebben een uitsluitingscriteria voor cliënten die veroordeeld zijn voor een (ernstig) zedendelict.

Daarnaast hebben wij op de 24-uurs setting een uitsluitingscriteria voor het begeleiden van gezinnen/stellen/ouder-kind maar op basis van ambulante hulpverlening is dit wel mogelijk.