Klachtenportaal

Klachtenregeling van Twenty4 wonen 
We vinden het fijn dat u ons laat weten dat u een klacht hebt of dat u niet tevreden bent, want dan kunnen we er voor zorgen dat het in de toekomst beter gaat. Misschien is er sprake van een misverstand en bent u geholpen met een duidelijke uitleg. We kunnen uw vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met uw klacht zitten maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor u, maar ook voor anderen.

Melden bij medewerker van Twenty4 wonen
Met een klacht kunt u in eerste instantie terecht bij uw zorgverlener. Deze zal de klacht met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen bij Twenty4 wonen via administratie@twenty4.nu  . Er wordt dan binnen vijf werkdagen telefonisch contact met u opgenomen om uw klacht te bespreken.

Klachtenfunctionaris
U kunt er ook voor kiezen om uw klacht in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris van Twenty4 wonen. De klachtenfunctionaris ondersteunt u kosteloos bij de indiening van een klacht en kan u bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris
U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via:
Klachtenportaal Zorg

www.klachtenportaalzorg.nl 

Twenty4 wonen zet zich in om binnen zes weken tot een oplossing voor uw klacht te komen. De klachtenfunctionaris bemiddelt in de gesprekken tussen Twenty4 wonen en u. Binnen zes weken ontvangt u van ons een onderbouwd oordeel over de klacht. Hier staat in welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen. Indien noodzakelijk kunnen wij de termijn van zes weken eenmalig verlengen met maximaal vier weken.

Geschilleninstantie 
Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan de gestelde termijn, dan kun u zich richten tot de onafhankelijke geschilleninsta ntie van Klachtenportaal Zorg.
Contactgegevens Geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg.

Geschillencommissie KPZ

www.geschillencommissiekpz.nl 

E-mail: secretariaat@geschillencommissiekpz.nl 

Postadres: Postbus 222, 1600 AE Enkhuizen